Algemene voorlichting

Slide3
De voorlichting is geschikt voor iedereen die interesse heeft in hun eigen voedingspatroon en kennis wil vergaren over goede verantwoorde voeding. De voorlichting kan deel uitmaken van overige activiteiten zoals themadagen of kookworkshops. De voorlichting wordt een open sfeer gehouden waarbij de deelnemers uitgenodigd worden om vragen te stellen en op een actieve wijze deel te nemen aan de voorlichting.
De voorlichting zal 60 tot 90 minuten duren en kan in samenspraak met Diëtistenpraktijk Vesica aanpast worden naar wensen van de opdrachtgever.

Voorlichting aan basisscholen

Slide032

Goede en verantwoorde voeding is voor iedereen belangrijk, maar voor kinderen is voorlichting over voeding van essentieel belang. De keuzes die kinderen op jonge leeftijd maken of die voor hun gemaakt wordt nemen ze mee in de rest van hun leven. Daarnaast is het ook belangrijk om aan te geven dat voeding leuk en op vele vlakken interessant kan zijn. Het dagprogramma zal bestaan uit zowel kennis als blokken waarin de actieve participatie van de kinderen wordt verwacht. Deze bestaat uit het maken van een aantal opdrachten die voedingsgerelateerd zijn en er zullen een aantal proefjes gedaan worden. De sfeer zal zeer open en speels maar ook educatief zijn. Zodat dat de kinderen aan de hand van de opdrachten op een leuke manier met voeding bezig zijn. Het dagprogramma is samengesteld
voor groep 5 t/m 8. De invulling van het programma is in samenspraak met de opdrachtgever. Er kan rekening gehouden worden met het beleid van de school op het gebied van voeding. Ook kan er een externe dienst ingeschakeld worden waar een gekwalificeerde personal trainer aanwezig is die een groepsles voor kinderen aanbiedt. Hier zullen wel extra kosten voor gerekend worden.


 

 

 

 

Voorlichting aan middelbare scholen

 

De voorlichting is voor alle niveaus van de middelbare Naamloosschool geschikt en kan toegepast worden voor de vakken: biologie, verzorging, mentorles of als onderdeel van een projectweek. Goede en verantwoorde voeding is voor iedereen belangrijk, maar voor kinderen is voorlichting over voeding van essentieel belang. Kinderen op de middelbare school beginnen hun eigen keuzes te maken. Op het gebied van voeding wordt er vooral door de media veel invloed op deze doelgroep uitgeoefend. Dit zijn immers de klanten van de toekomst. In deze voorlichting wordt voornamelijk het bewustwordingsproces van de kinderen aangesproken. Er wordt kennis over verantwoorde voeding overgedragen, maar er wordt ook een spiegel voor gehouden over de gevolgen die verkeerde voeding kan hebben bij toekomstige welvaartsziekten.
Daarnaast zal de voorlichting uitnodigen tot vragen en actieve deelname. Tevens kan de voorlichting worden aangepast naar wensen van de opdrachtgever. De voorlichting zal 60 tot 90 minuten duren.

Sportvoeding

Slide023

Sportvoeding kan bijdragen aan prestatieverbetering. Er heerst weinig algemene kennis over het correcte gebruik van sportspecifieke voeding. Dit beterfd de soort, hoeveelheid en tijdstip van inname. In deze voorlichting komen deze en andere punten ter sprake. Daarnaast zal het verschil tussen professionals en amateur sporters ter sprake komen en de verschillende uitgangspunten die deze doelgroepen hebben met sportvoeding. Ten slotte wordt de voeding behandeld die voor, tijdens en na het sporten het best genuttigd kan worden.
Deze voorlichting is toegankelijk voor sportverenigingen, sportscholen en dansscholen. De voorlichting is voor alle niveaus geschikt en kan aangepast worden naar wensen van de opdrachtgever.
De voorlichting zal 60 tot 90 minuten duren.