Hoe wordt het behandelplan vormgegeven

Hieronder volgt een korte omschrijving van het behandelplan van Diëtistenpraktijk Vesica.

 

Intake Consult

Nadat een afspraak gemaakt is zal de diëtist de praktijkruimte aangeven waard de behandeling plaats zal vinden. Dit is tevens de start van het behandelplan. Tijdens dit eerste consult zal er een dossier worden aangemaakt met jouw gegevens. Dit dossier zal tijdens het behandelplan aangevuld worden met de daarvoor bestemde gegevens. Het dossier zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Persoonsgegevens
 • Sociale gegevens (leefsituatie, beroep, activiteiten)
 • Antropometrie (gewicht, lengte en gewichtsverloop)
 • Medische gegevens (doorverwijzing, klachten en evt. medicatie)

Deze onderdelen zijn noodzakelijk om een zo`n goed en correct mogelijk beeld van jouw situatie te krijgen. Vervolgens wordt de hulpvraag omschreven en bijbehorende realistische doelen opgesteld die deel gaan uitmaken van het behandelplan. Daarnaast wordt er een kleine voedingsanamnese afgenomen waarin bekeken wordt welke directe aanpassingen er mogelijk zijn binnen het huidige voedingspatroon. De volgende benodigdheden zijn noodzakelijk voor het intake consult:

 • Identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort)
 • Eventuele verwijzing van de huisarts
 • Kennis van uw polisvoorwaarden op het gebied van dieetadvisering.

Verwerking resultaten

Na het intake consult ontvang je binnen 24 uur een e-mail bericht met daarin een bijlage. Deze bijlage bevat een door u in te vullen eetdagboek. Bij dit eetdagboek ontvangt u een eenvoudige handleiding. Je vult dit 2 werkdagen en 1 weekenddag in en stuurt dit terug per e-mail. Het ingevulde dagboek zal vervolgens worden beoordeeld en de voedingswaarden zullen worden berekend.
Hierdoor kan een duidelijker beeld worden gevormd van de hulpvraag en kunnen er effectievere aanpassingen worden aanbevolen in het voedingspatroon. U ontvangt vervolgens de resultaten en het uitgebreide voedingsadvies opnieuw per e-mail. Mocht u niet in bezit zijn van een e-mail adres kan deze ook via de post worden verstuurd.

 

Vervolgconsult

In de vervolgconsulten wordt bekeken hoe het proces verloopt. Bij elk van de vervolgconsulten worden de onderstaande punten behandeld. In het eerste vervolg consult kan een indicatie gegeven worden van de duur van het behandelplan.
Uiteraard is mogelijk om op ieder gewenst moment in samenspraak de behandeling te stoppen.

 • Huidige situatie (feedback op de afgelopen periode)
 • Weging en gewichtsverloop bepalen
 • Behaalde doelen evalueren
 • Nieuw te bepalen doelen opstellen

Afronding

Als de vooraf gestelde doelen behaald zijn en volgt een afrondend gesprek waarin wordt teruggekeken op de behandeling. Er is hier ruimte om feedback te leveren over de behandeling.